multiesport

P4

Dies/horari: dimarts i dijous de 17.15 a 18.30 h  Durada: octubre a juny (9 quotes)
Inici activitat: dijous 1 d’octubre 2014 
Quota mensual 2 dies: 26 €/mes Quota mensual 1 dia: 15,50 €/mes

* Els preus estan calculats segons el còmput de dies que s'ofereix l'activitat, i repartit a parts iguals entre els mesos que es realitza.

Objectius: Gaudir de l’activitat física a través del joc - Iniciar-se en el joc col·lectiu de forma lúdica i divertida - Desenvolupar les habilitats motrius bàsiques - Fer del joc col·lectiu una eina per iniciar-se en diferents pràctiques esportives
Material necessari: Roba esportiva i berenar
Informacions d’interès: Els alumnes berenaran en una de les aules d’educació infantil i tot seguit es desplaçaran fins a la sala polivalent (costat del bar) on realitzaran l’activitat - Les famílies podreu recollir als esportistes a la sala polivalent a les 18.30 h.

P5

Dies/horari: dimecres i divendres de 17.15 a 18.30 h Durada: octubre a juny (9 quotes)
Inici activitat: divendres 2 d'octubre.
Quota mensual 2 dies: 26 €/mes Quota mensual 1 dia: 15,50 €/mes

* Els preus estan calculats segons el còmput de dies que s'ofereix l'activitat, i repartit a parts iguals entre els mesos que es realitza.

Objectius: Gaudir de l’activitat física a través del joc - Iniciar-se en el joc pre esportiu de forma lúdica i divertida - Practicar diferents jocs/activitats pre esportives com a inici de l’aprenentatge dels esports individuals i col·lectius - Conèixer i respectar les normes dels jocs/esports.
Material necessari: Roba esportiva i berenar. Informacions d’interès: Els alumnes berenaran en una de les aules d’educació infantil i tot seguit es desplaçaran fins a la sala polivalent (costat del bar) on realitzaran l’activitat - Les famílies podreu recollir als esportistes a la sala polivalent a les 18.30 h.

1r i 2n primària

Dies/horari: dilluns i divendres de 17.15 a 18.30 h Durada: octubre a juny (9 quotes).
Inici activitat: divendres 2 d’octubre 2014.
Quota mensual 2 dies: 31 €/mes Quota mensual 1 dia: 20 €/mes

Els preus estan calculats segons el còmput de dies que s'ofereix l'activitat, i repartit a parts iguals entre els mesos que es realitza.

Objectius: Iniciar-se en el domini de les tècniques dels jocs esportius - Conèixer les normes principals que regeixen els diferents esports - Introduir els aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris més significatius de cada esport - Millorar les pròpies capacitats mitjançant la iniciació en competicions amb altres centres a nivell formatiu.
Material necessari: Roba esportiva i berenar.
Informacions d’interès: Els alumnes berenaran al costat de les classes de 1r i 2n de primària i tot seguit es desplaçaran fins al poliesportiu o al pati on realitzaran l’activitat - Les famílies podreu recollir als esportistes al bar de l’escola a les 18.30 h - Els dissabtes al matí, el Consell Esportiu del Segrià organitza una competició de multiesport dirigida als alumnes de 1r i 2n de primària dels diferents centres educatius. En principi, la nostra escola hi prendrà part. Us informarem més endavant sobre els calendaris i documentació a presentar.