escacs

Primària fins a 2n ESO

Dies/horari: Dimarts de 14.05 a 15.05 h Durada: octubre a juny (9 quotes)
Inici activitat: dimarts 6 d’octubre 2014.
Quota mensual: 19,50 €/mes

*Els preus estan calculats segons el còmput de dies que s'ofereix l'activitat, i repartit a parts iguals entre els mesos que es realitza.

Objectius: Desenvolupar les capacitats intuïtives i estratègiques del nen/a - Millorar la presa de decisions - Afavorir la capacitat de concentració - Assolir determinades destreses mentals - Gaudir dels escacs com activitat lúdica i de desenvolupament personal.