bàsquet escolar

 

La secció de basquetbol de l’Esport escolar s’integra dins l’estructura organitzativa i el grup de treball del Club Esportiu Maristes.

Objectius: Iniciar-se en la pràctica del bàsquet de forma lúdica - Millorar el domini dels elements tècnics i tàctics del bàsquet - Assolir els valors propis de la pràctica d’un esport col·lectiu - Respectar els companys i els adversaris, adoptant una actitud adient en cada moment - Incidir en els hàbits higiènics i de cura personal - Representar l’Escola Maristes Montserrat de Lleida en diferents competicions i trobades esportives.

Informacions d’interès: Per participar en les competicions/trobades representant al Col·legi Maristes, caldrà adquirir la vestimenta esportiva - En funció del nombre d’inscrits, el Club Esportiu Maristes valorarà la possibilitat que els jugadors escolars entrenin de forma conjunta amb el jugadors federats de la mateixa categoria - El col·legi es reserva el dret de poder fer variacions dels horaris i dies d’entrenament en funció del nombre d’equips i jugadors inscrits, sempre amb el màxim consens possible.

Material necessari: Berenar i roba esportiva per als entrenaments. Vestimenta de competició per als partits del cap de setmana.

Prebenjamí mixte escolar. 1r i 2n primària

Els alumnes inscrits al bàsquet escolar participaran en els partits de la competició organitzada pel Consell Esportiu del Segrià (dissabtes al matí).

Dies/horari: dilluns i dijous de 17.15 a 18.30 h Durada: octubre a juny (9 quotes)
Inici activitat: dijous 1 octubre 2014.
Quota mensual 2 dies + partit: 31 €/mes Quota mensual 1 dia + partit: 20 €/mes

*Els preus estan calculats segons el còmput de dies que s'ofereix l'activitat, i repartit a parts iguals entre els mesos que es realitza.

Benjamí escolar mixte. 3r i 4t primària

Els alumnes inscrits al bàsquet escolar participaran en els partits de la competició organitzada pel Consell Esportiu del Segrià (dissabtes al matí).

Dies/horari: dimarts i divendres de 17.15 a 18.30 h Durada: octubre a juny (9 quotes)
Inici activitat: divendres 2 octubre 2014.
Quota mensual 2 dies + partit: 31 €/mes Quota mensual 1 dia + partit: 20 €/mes

Els preus estan calculats segons el còmput de dies que s'ofereix l'activitat, i repartit a parts iguals entre els mesos que es realitza.

Aleví escolar mixte. 5è i 6è primària

Els alumnes inscrits al bàsquet escolar participaran en els partits de la competició organitzada pel Consell Esportiu del Segrià (dissabtes al matí).

Dies/horari: dimecres i divendres de 17.15 a 18.30 h. Durada: octubre a juny (9 quotes).

Inici activitat: divendres 2 d'octubre.
Quota mensual 2 dies + partit: 31 €/mes Quota mensual 1 dia + partit: 20 €/mes

Els preus estan calculats segons el còmput de dies que s'ofereix l'activitat, i repartit a parts iguals entre els mesos que es realitza.